.

ΜΙΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Με την κάλυψη F.D.W. μειώνετε το ποσό της συμμετοχής σας σε περίπτωση ατυχήματος στο μηδέν (0) για ζημιές που έχει προκαλέσει ο μισθωτής. Η κάλυψη F.D.W. δεν καλύπτει ζημιές στις ρόδες, το κάτω μέρος του αυτοκινήτου, τα τζάμια και τους καθρέφτες. Επίσης δεν καλύπτει φθορές που προκύψουν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου όπως κάψιμο από τσιγάρα, κατεστραμμένο σαλόνι, ζημιές από κατοικίδια κτλ.

Η παραπάνω κάλυψη (F.D.W.) δεν αποτελεί ασφαλιστικο προϊόν αλλά ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ της MyCar και του ενοικιαστή. Οι καλύψεις δεν καλύπτει ζημίες που έχουν προκληθεί κατά τον χρόνο που ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν2696/1999 ΦΕΚ 57Α’) ή από άτομα τα όποια δεν αναγράφονται ως οδηγοί στο μισθωτήριο συμβόλαιο, καθώς και σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί καταγραφή του συμβάντος από την τροχαία ή την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρίας που είναι ασφαλισμένα τα οχήματα της MyCar.

Το δελτίο τροχαίου ατυχήματος θα πρέπει να ζητηθεί από την υπηρεσία που έχει επιληφθεί την καταγραφή του συμβάντος. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν βρισκόταν στο αυτοκίνητο την στιγμή που προκλήθηκε η ζημιά τότε είναι υποχρεωμένος να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί και να ειδοποιήσει άμεσα την MyCar

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού ο μισθωτής πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

  • Να επικοινωνήσει άμεσα με την MyCar.
  • Να ειδοποιήσει την αστυνομία και την φροντίδα ατυχήματος.
  • Να μην αναγνωρίσει αξιώσεις τρίτων.

.

All rights reserved
© 2023  www.mycarhire.gr
GNTO Reg.No.0935E81000142601
Bild von wayhomestudio auf Freepik