Καλύψεις & Ποσά Ευθύνης

ΑΣΦAΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΡIΤΟΥΣ

Τι καλύπτει;

Καλύπτει ασφαλιστικά θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαινόντων στο όχημα της MyCar (εκτός του οδηγού του αυτοκινήτου της MyCar), μέχρι το ποσό των € 1.300.000 καθώς και υλικές ζημιές προς τρίτους μέχρι το ποσό των € 1.300.000.

Τι δεν καλύπτει;

Ολική ή μερική κλοπή του αυτοκινήτου.

Κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επάνω ή εντός του οχήματος της ΜyCar.

Θάνατο ή σωματικές βλάβες του οδηγού του οχήματος της MyCar.

Ζημιές στο όχημα της MyCar.

Κόστος

(Περιλαμβάνεται στην τιμή)

ΜΙΚΤH ΑΣΦAΛΕΙΑ C.D.W.

Τι καλύπτει;

Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά στο όχημα ο ενοικιαστής είναι καλυμμένος για το κόστος της επισκευής (Με εξαίρεση την απόπειρα κλοπής). Παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει το ποσό ευθύνης για ζημιά, που είναι :

 Καταγραφή

Τί δεν καλύπτει;

Ζημιές που:

- που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια

- προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου

- προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

- λόγω ανωτέρας βίας ή πράξεις των αιτιών της τρομοκρατίας.

- προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και τα ελαστικά του αυτοκινήτου

- προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια που τo αυτοκίνητο της MyCar βρισκόταν σε καράβι

Κόστος

(Περιλαμβάνεται στην τιμή)

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚH ΑΣΦAΛΕΙΑ Ρ.Α.Ι.

Τι καλύπτει;

Καλύπτει τον ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήματος μέχρι το ποσό των € 12.000 για θάνατο και σωματικές βλάβες.

Τί δεν καλύπτει;

Τα ατυχήματα που δεν συνέβησαν κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου της MyCar.

Κόστος € 3 ημερησίως για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων (max. 14 ημέρες)


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΖΗΜΙΩΝ F.D.W.

Τι καλύπτει;

Μηδενίζει τα ποσά ευθύνης για ζημιά της Μικτής ασφάλειας για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και η υπογραφή της δήλωσης ατυχήματος από τον ενοικιαστή σε περίπτωση ζημιάς του αυτοκινήτου.

Τί δεν καλύπτει;

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια

Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Ζημιές λόγω ανωτέρας βίας ή πράξεις των αιτιών της τρομοκρατίας.

Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και τα ελαστικά του αυτοκινήτου

Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο βρισκόταν σε καράβι.

Κόστος

(Περιλαμβάνεται στην τιμή)


ΑΣΦAΛΕΙΑ ΚΛΟΠHΣ Τ.Ρ.

Τι καλύπτει;

Καλύπτει τον ενοικιαστή για ολική και μερική απώλεια του αυτοκινήτου. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει το ποσό ευθύνη.

Τί δεν καλύπτει;

Κλοπή όλου ή μέρους του αυτοκινήτου που προκλήθηκε από αμέλεια του ενοικιαστή (π.χ. άφησε το κλειδί στη μηχανή ή μέσα στο αυτοκίνητο, ή άφησε το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο).

Προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονται εντός του μισθωμένου αυτοκινήτου

Κόστος:

Αν δεν περιλαμβάνεται στην τιμή (max. 14 ημέρες )


ΑΣΦAΛΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΘΡΑYΣΗ ΚΡΥΣΤAΛΩΝ W.U.G.

Τι καλύπτει;

Είναι μια πρόσθετη ασφάλεια , η οποία καλύπτει επιπλέον ζημίες, όπως η ζημίες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, τα ελαστικά, κεραία και καθρέφτες

Τι δεν καλύπτει;

Ζημιές που:

- προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια

- προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου

- προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

- λόγω ανωτέρας βίας ή πράξεις των αιτιών της τρομοκρατίας.

- προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο της MyCar βρισκόταν σε καράβι

Κόστος

Αν δεν περιλαμβάνεται στην τιμή € 2.50 ημερησίως για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων (max 14 ημέρες)

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Κ70 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

1 Τελευταία Ενημέρωση 02/2021

2 Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να βεβαιωθούμε ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία που μπορούμε να προσφέρουμε. Μάθετε περισσότερα.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Περιοχή Αεροδρομίου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

+30 2310 464120

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

info@mycarhire.gr

All rights reserved
© 2024  www.mycarhire.gr
GNTO Reg.No.0935E81000142601